5 en 6 Techniek Wetenschappen

De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in het laboratorium.
Wiskunde is een erg belangrijke component en volgt hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische wetenschappen en Industriƫle wetenschappen.

De taalcomponent bereidt voor op de praktische communicatie en op de lectuur van vakliteratuur en handleidingen.

In biologie, chemie en fysica komen theoretische inzichten met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen. Je verwerft concrete technische en praktische vaardigheden door een ruimaanbod van laboratoriumproeven. Voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn naast dewiskundige ook ict-vaardigheden vereist.

De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de ‘techniek’ en de ‘wetenschappen’ worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

   
Algemene vakken5TW6TW
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde66
Richtingspecifieke vakken
Toepaste Biologie32
Toepaste Chemie55
Toepaste Fysica45
Weektotaal3232