6 Haarzorg

Deze opleiding is praktisch en breed opgevat. Hoewel je wordt voorbereid op het kappersberoep, komen ook gelaatsverzorging, grime en manicure aan bod. Er worden slechts weinig algemene vakken gegeven.

Je maakt kennis met de geschiedenis van de mode, en in het bijzonder van de lichaamsverzorging en de haartooi. Je leert (aandoeningen van) haar en hoofdhuid kennen en ermee omgaan.

Ook haarproducten, hun gebruik en (chemische) werking, kleuren, hygiëne, de inrichting van het kapsalon … worden besproken.
Tijdens praktijklessen op school en via stages oefen je verschillende technieken in (wassen, knippen, watergolf, permanent, kleuren, brushing, …) bij dames, heren en kinderen. Door salonwerk leer je ook hoe je iemand scheert en hoe je baarden en snorren verzorgt.

Eenvoudige make-up, kindergrime, nagellakken… komen tevens aan bod. Bovendien leer je vlot omgaan met klanten. Bij het kiezen voor deze studierichting realiseer je je best vooraf dat je als kapper lang moet rechtstaan en op zaterdag werkt.

Algemene vakken6HZ
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands2
Plastische Opvoeding1
Richtingspecifieke vakken
Maatschappelijke Vorming2
Realisatietechnieken Haarzorg21
Weektotaal32