5 en 6 Lassen – Constructie

Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd lasser. Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie. Je leert snijbranden, slijpen en polieren en plaatbewerkingsmachines bedienen.

Je leert constructies monteren, hechten, lassen. Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende. Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen. Je leert materialen en gereedschappen kennen en werkmethodes kennen toepassen. Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Hierbij staat veiligheid steeds centraal.

De basisbegrippen van elektriciteit worden verduidelijkt. Je leert over de werking van pompen en compressoren, van centrale verwarming en koelinstallaties, van perslucht- en hydraulische installaties en van verbrandingsmotoren.

Algemene vakken5LC6LC
Frans11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Project Algemene Vakken44
Richtingspecifieke vakken
Projectanalyse CAD22
Project Lastechnologie
35
Projectanalyse Mechanica2
Realisaties Lassen66
Realisaties Aluminiumlassen44
Staalconstructies66
Weektotaal3232