6 Lassen – Constructie

Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd lasser. Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie. Je leert snijbranden, slijpen en polieren en plaatbewerkingsmachines bedienen.

Je leert constructies monteren, hechten, lassen. Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende. Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen. Je leert materialen en gereedschappen kennen en werkmethodes kennen toepassen. Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Hierbij staat veiligheid steeds centraal.

De basisbegrippen van elektriciteit worden verduidelijkt. Je leert over de werking van pompen en compressoren, van centrale verwarming en koelinstallaties, van perslucht- en hydraulische installaties en van verbrandingsmotoren.

Algemene vakken6LC
Frans1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken4
Richtingspecifieke vakken
Projectanalyse CAD2
Project Lastechnologie
5
Projectanalyse Mechanica
Realisaties Lassen6
Realisaties Aluminiumlassen4
Staalconstructies6
Weektotaal32