3 en 4 Houttechnieken

In Houttechnieken verwerf je technische én praktische kennis. Door deze praktische vorming word je opgeleid tot een vakarbeider, met capaciteiten voor leidinggevende taken in de houtindustrie.
Je maakt kennis met een brede waaier aan specialiteiten: schrijnwerkerij, dak-timmerwerk, skeletbouw, trappenmakerij, meubelmakerij, interieurbouw, keukens, parket en terrasbouw.

Je leert kleine hedendaagse volwaardige opdrachten in hout, bestemd voor binnen- en buitentoepassingen, hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren.
Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen en materiaalstaat zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.

Informatica en digitale leermiddelen zijn geïntegreerd doorheen de gehele opleiding.

FINALTITEIT Dubbel (Doorstroom en arbeidsmarkt (TSO))  
Algemene vakken3HT4HT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Realisatie Hout66
Onderzoek Hout33
Organisatie Hout55
Weektotaal3232