4 Houttechnieken

In Houttechnieken verwerf je technische én praktische kennis. Door deze praktische vorming word je opgeleid tot een vakarbeider, met capaciteiten voor leidinggevende taken in de houtindustrie.
Je maakt kennis met een brede waaier aan specialiteiten: schrijnwerkerij, dak-timmerwerk, skeletbouw, trappenmakerij, meubelmakerij, interieurbouw, keukens, parket en terrasbouw.

Je leert kleine hedendaagse volwaardige opdrachten in hout, bestemd voor binnen- en buitentoepassingen, hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren.
Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen en materiaalstaat zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.

Informatica en digitale leermiddelen zijn geïntegreerd doorheen de gehele opleiding.

FINALTITEIT Dubbel (Doorstroom en arbeidsmarkt (TSO)) 
Algemene vakken4HT
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Realisatie Hout6
Onderzoek Hout3
Organisatie Hout5
Weektotaal32