4 Economie

Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: de economische kringloop. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).
Economie is een wetenschap: zij volgt de binnenlandse en  buitenlandse actualiteit op de voet. Je verwerft er ook praktische kennis door: je bent beter op de hoogte van belastingen, bank, beurs, sociale zekerheid, …

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ): Domeinoverschrijdend 
Algemene vakken4ECO a/b
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Engels3/2
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informatica1
Lichamelijke Opvoeding2
Muzikale Opvoeding1
Nederlands4
Plastische Opvoeding-
Wiskunde4/5
Richtingspecifieke vakken
Economie4
Weektotaal32