3 en 4 Economie

Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: de economische kringloop. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).
Economie is een wetenschap: zij volgt de binnenlandse en  buitenlandse actualiteit op de voet. Je verwerft er ook praktische kennis door: je bent beter op de hoogte van belastingen, bank, beurs, sociale zekerheid, …

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ): Domeinoverschrijdend  
Algemene vakken3ECO a/b4ECO a/b
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Duits-1
Engels33/2
Frans5/44
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica11
Lichamelijke Opvoeding22
Muzikale Opvoeding-1
Nederlands44
Plastische Opvoeding1-
Wiskunde4/54/5
Richtingspecifieke vakken
Economie44
Weektotaal3232