3 en 4 Sociaal Technische Wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak.

De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.
Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, je bent sociaal voelend en creatief.

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten.

Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. De vakken kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en voeding.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO): Domeingebonden  
Algemene vakken3STW4STW
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Informatica11
Lichamelijke Opvoeding22
Natuurwetenschappen33
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Integrale opdrachten77
Sociale Wetenschappen3
3
Weektotaal3232