4 Sociaal Technische Wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak.

De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.
Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, je bent sociaal voelend en creatief.

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten.

Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. De vakken kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en voeding.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO): Domeingebonden 
Algemene vakken4STW
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Informatica1
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands4
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Integrale opdrachten7
Sociale Wetenschappen3
Weektotaal32