3 en 4 Industriële Wetenschappen

In Industriële Wetenschappen ligt de focus op wiskunde, de basis voor wetenschappelijke en technische vakken.

Verder krijgen vakken als mechanica, elektriciteit, fysica en chemie ruime aandacht. Je verwerft de competenties om op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen te onderzoeken. Je leert de wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en past deze toe in technologische opstellingen en experimenten. Daarnaast leer je ontwerpen en gegevens verwerken met behulp van professionele software.

Techniek is hier geen activiteit, maar eerder een probleemoplossend denken. Het gebruik van ICT in diverse toepassingen komt er ruim aan bod.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO): Domeingebonden  
Algemene vakken3IW4IW
Aardrijkskunde11
Chemie11
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde66
Richtingspecifieke vakken
Toegepaste Wetenschappen en Engineering99
Weektotaal3232