3 en 4 Latijn

In de lessen Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur en lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.

Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft.

Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ): Domeinoverschrijdend  
Algemene vakken3LAT a/b4LAT a/b
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Duits-1
Engels23/2
Frans4/33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
ICT11
Lichamelijke Opvoeding22
Muzikale Opvoeding-1
Nederlands44
Plastische Opvoeding1-
Wiskunde4/54/5
Richtingspecifieke vakken
Latijn65
Weektotaal3232