4 Latijn

In de lessen Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur en lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.

Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft.

Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ): Domeinoverschrijdend 
Algemene vakken4LAT a/b
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Engels3/2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
ICT1
Lichamelijke Opvoeding2
Muzikale Opvoeding1
Nederlands4
Plastische Opvoeding-
Wiskunde4/5
Richtingspecifieke vakken
Latijn5
Weektotaal32