4 Mechanische Technieken

Mechanische technieken is een praktijkgerichte studierichting die bedoeld is als kennismaking met de beginselen van mechanica en metaalbewerking.
In een modern bedrijf worden de handbediende machines steeds minder gebruikt.
Men doet er een beroep op computersturingen: de CNC-gestuurde machines. De principes hiervan worden in de tweede graad aangebracht door voldoende aandacht te besteden aan elektriciteit en informatica.

Zo word je voorbereid op de derde graad, waar de modernste CAD-CAM-technieken toegepast worden (d.w.z. een werkstuk wordt met de computer getekend, de tekening wordt naar de productiemachine gestuurd die dan automatisch het werkstuk produceert).

In de praktijklessen maak je aanvankelijk met hand- en machinewerkstukken waarbij boren, schaven, frezen, draaien en slijpen toegepast worden. Je leert metaalbewerkingsmachines instellen en bedienen. Het programmeren en werken met computer, numeriek gestuurde machines en computertekenen zijn geïntegreerd.

FINALTITEIT Dubbel (Doorstroom en arbeidsmarkt (TSO)) 
Algemene vakken4MT
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde3
Richtingspecifieke vakken
Realisatie Mechanische Constructies6
Praktijk Mechanische Constructies6
Realisaties Verspanend1
Realisaties niet-Verspanend1
Weektotaal32