4 Grieks – Latijn

In de lessen Latijn en Grieks lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt.

De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse en Griekse samenleving en cultuur blijft.
Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.
Tenslotte maak je op systematische wijze kennis met de basis van het Europese denken: literatuur, filosofie en recht.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ): Domeinoverschrijdend 
Algemene vakken4GL a/b
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1/-
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands4
Plastische Opvoeding-
Wiskunde4/5
Richtingspecifieke vakken
Grieks4
Latijn4
Weektotaal32