3 en 4 Grieks – Latijn

In de lessen Latijn en Grieks lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt.

De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse en Griekse samenleving en cultuur blijft.
Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.
Tenslotte maak je op systematische wijze kennis met de basis van het Europese denken: literatuur, filosofie en recht.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ): Domeinoverschrijdend  
Algemene vakken3GL a/b4GL a/b
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Duits-1/-
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Nederlands44
Plastische Opvoeding1/--
Wiskunde4/54/5
Richtingspecifieke vakken
Grieks44
Latijn44
Weektotaal3232