3 en 4 Handel

Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming. Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits). Je leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.

De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie, recht… staat centraal.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ): Domeingebonden  
Algemene vakken3HA4HA
Aardrijkskunde11
Duits-1
Engels22
Frans44
Geschiedenis11
Godsdienst22
Informatica43
Lichamelijke Opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde44
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie66
Weektotaal32
32