3 en 4 Handel

Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming. Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits). Je leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.

De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie, recht… staat centraal.

 3BW
Basis
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels3
Frans4
Fysica1
Geschiedenis1
Godsdienst2
Ict+1
Lichamelijke Opvoeding2
MEAV1
Nederlands4
Verdiepte basis
Wiskunde4
Specifiek
Economie6
Weektotaal32