4 Handel

Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming. Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits). Je leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.

De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie, recht… staat centraal.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ): Domeingebonden 
Algemene vakken4HA
Aardrijkskunde1
Duits1
Engels2
Frans4
Geschiedenis1
Godsdienst2
Informatica3
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde4
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie6
Weektotaal32