4 Elektromechanica

Elektromechanica is een eerder theoretische richting, waarin wiskunde, mechanica en elektriciteit ruim aan bod komen. Je leert analyseren en berekeningen uitvoeren in elektromechanische kringen.
De theorie wordt ondersteund door labo-oefeningen. Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen. Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software.

Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering en PLC- sturingen. Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.

Je leert elektromechanische kringen analyseren en de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.

Je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen. Soorten bewegingen, overbrengingen en samenstelling van krachten komen aan bod.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO): Domeingebonden 
Algemene vakken4EM
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Richtingspecifieke vakken
Elektriciteit Labo3
Mechanica2
Realisatie Mechanica4
Schakeltechnieken3
Toegepaste Chemie1
Toegepaste Fysica1
Weektotaal32