3 en 4 Wetenschappen

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie, chemie en fysica.

Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Je leert het wetenschappelijk denkproces aan: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum, nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag, in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen en kritisch omgaan met deze verworven informatie, een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ):Domeinoverschrijdend  
Algemene vakken3WET4WET
Aardrijkskunde11
Biologie22
Chemie22
Duits-1
Engels33
Frans54
Fysica22
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica11
Lichamelijke Opvoeding22
Muzikale Opvoeding-1
Nederlands44
Plastische Opvoeding1-
Wiskunde55
Weektotaal3232