4 Wetenschappen

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie, chemie en fysica.

Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Je leert het wetenschappelijk denkproces aan: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum, nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag, in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen en kritisch omgaan met deze verworven informatie, een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ):Domeinoverschrijdend 
Algemene vakken4WET
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Duits1
Engels3
Frans4
Fysica2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informatica1
Lichamelijke Opvoeding2
Muzikale Opvoeding1
Nederlands4
Plastische Opvoeding-
Wiskunde5
Weektotaal32