3 en 4 Voeding en Verzorging

FINALITEIT Arbeidsmarkt (BSO)  
Algemene vakken3VV4VV
Frans22
Godsdienst22
Informatica1
Lichamelijke Opvoeding22
Muzikale Opvoeding11
Nederlands22
Plastische Opvoeding22
Wiskunde22
Richtingspecifieke vakken
Maatschappelijke Vorming22
Verzorging-Voeding1716
Weektotaal3232