4 Voeding en Verzorging

FINALITEIT Arbeidsmarkt (BSO) 
Algemene vakken4VV
Frans2
Godsdienst2
Informatica1
Lichamelijke Opvoeding2
Muzikale Opvoeding1
Nederlands2
Plastische Opvoeding2
Wiskunde2
Richtingspecifieke vakken
Maatschappelijke Vorming2
Verzorging-Voeding16
Weektotaal32