4 Humane Wetenschappen

Je kiest voor humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.

Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

In de studierichting humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ): Domeinoverschrijdend 
Algemene vakken4HUWE
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Engels2
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informatica1
Lichamelijke Opvoeding2
Muzikale Opvoeding1
Nederlands4
Plastische Opvoeding-
Wiskunde4
Richtingspecifieke vakken
Cultuurwetenschappen2
Gedragswetenschappen3
Weektotaal32