3 en 4 Humane Wetenschappen

Je kiest voor humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.

Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

In de studierichting humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ): Domeinoverschrijdend  
Algemene vakken3HUWE4HUWE
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Duits-1
Engels32
Frans44
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Informatica11
Lichamelijke Opvoeding22
Muzikale Opvoeding-1
Nederlands44
Plastische Opvoeding1-
Wiskunde44
Richtingspecifieke vakken
Cultuurwetenschappen22
Gedragswetenschappen33
Weektotaal3232