3 en 4 Elektrotechnieken

Elektrotechnieken is een praktijkgerichte studierichting waarin je kennismaakt met elektriciteit en installatieleer.
Je bent eerder praktisch ingesteld en hebt meer belangstelling voor praktijk dan voor theorie. Je leert vooral over elektriciteit in woningen.
Je leert lichtbronnen en verwarmingstoestellen installeren, schakelborden plaatsen, elektrische leidingen leggen, defecten opsporen en herstellen.

FINALTITEIT Dubbel (Doorstroom en arbeidsmarkt (TSO))  
Algemene vakken3ET4ET
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Realisaties Elektriciteit66
Elektriciteit33
Installatiemethoden55
Weektotaal3232