3 en 4 Techniek Wetenschappen

Techniek-wetenschappen is een theoretische studierichting.

De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen biologie, fysica, chemie en op het onderzoek in het laboratorium. Wiskunde is een belangrijke component. Je moet dus over een voldoende basis beschikken voor wiskunde en wetenschappen.

Deze richting steunt op de volgende pijlers: een ruim aanbod van laboratoriumproeven, het verwerken van meetresultaten, het simuleren van processen en ict-vaardigheden.

De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de ‘techniek’ en de ‘wetenschappen’ worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

FINALITEIT Doorstroom: Domeingebonden(ASO en TSO )  
Algemene vakken3TW4TW
Aardrijkskunde11
Biologie22
Chemie44
Engels22
Frans33
Fysica44
Geschiedenis11
Godsdienst22
Informatica11
Lichamelijke Opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde65
Richtingspecifieke vakken
Wetenschappelijk tekenen11
Weektotaal3232