3 en 4 Haarzorg

Deze praktische opleiding is een voorbereiding op het beroep van haarkapper.
Je leert er niet alleen verschillende haarsoorten kennen, kapsels maken en omgaan met klanten. Je leert ook toestellen en producten veilig en correct gebruiken.
 
Interesse voor mode, graag omgaan met mensen en een verzorgde houding zijn een must.
Basisvaardigheden als wassen, knippen, kleuren en verzorgen worden aangeleerd op oefenhoofden. Zo raak je vertrouwd met haarproducten en technieken.

Om je kennis te leren toepassen in de realiteit werk je af en toe op levende modellen.

In je opleiding zit ook een onderdeel ‘persoonlijkheidsvorming’. Zo krijg je les over etiquette, vriendelijk omgaan met klanten, telefoneren en leren omgaan met kritiek.

FINALITEIT Arbeidsmarkt (BSO)  
Algemene vakken3HZ4HZ
Frans22
Godsdienst22
Informatica1
Lichamelijke Opvoeding22
Nederlands22
Plastische Opvoeding22
Wiskunde22
Richtingspecifieke vakken
Maatschappelijke Vorming22
Realisaties Haarzorg1817
Weektotaal3232