4 Haarzorg

Deze praktische opleiding is een voorbereiding op het beroep van haarkapper.
Je leert er niet alleen verschillende haarsoorten kennen, kapsels maken en omgaan met klanten. Je leert ook toestellen en producten veilig en correct gebruiken.
 
Interesse voor mode, graag omgaan met mensen en een verzorgde houding zijn een must.
Basisvaardigheden als wassen, knippen, kleuren en verzorgen worden aangeleerd op oefenhoofden. Zo raak je vertrouwd met haarproducten en technieken.

Om je kennis te leren toepassen in de realiteit werk je af en toe op levende modellen.

In je opleiding zit ook een onderdeel ‘persoonlijkheidsvorming’. Zo krijg je les over etiquette, vriendelijk omgaan met klanten, telefoneren en leren omgaan met kritiek.

FINALITEIT Arbeidsmarkt (BSO) 
Algemene vakken4HZ
Frans2
Godsdienst2
Informatica1
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands2
Plastische Opvoeding2
Wiskunde2
Richtingspecifieke vakken
Maatschappelijke Vorming2
Realisaties Haarzorg17
Weektotaal32