4 Elektrische Installaties

In deze praktische opleiding leer je de materialen en onderdelen van toestellen die door de elektricien gebruikt worden, kennen en correct gebruiken.
Je leert een aantal technieken toepassen met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.
Je leert de belangrijkste symbolen die gebruikt worden in elektrische schema’s kennen, tekenen en begrijpen.
Ook leer je fouten in elektrische schema’s opzoeken. Je leert draad trekken, kabels plaatsen, elektrische storingen oplossen en toestellen (videofoon, deurbel, parlofoon, dimmers…) aansluiten.

Naast deze eenvoudige elektrische installaties wordt de basis gelegd om later te kunnen werken aan meer ingewikkelde residentiële en/of
industriële elektrische installaties.

Op het einde van de 2e graad kan je de elektrische installatie in een nieuwe woning installeren of een bestaande installatie renoveren.

FINALITEIT Arbeidsmarkt (BSO) 
Algemene vakken4EI
Frans1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken6
Richtingspecifieke vakken
Realisatie Installaties6
Praktijk Elektriciteit11
Praktijk Sanitaire Installaties2
Praktijk Montagetechniek2
Weektotaal32