2 Sociaal Technische Wetenschappen

2 STW 
Weektotaal32
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Godsdienst2
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding2
Muzische Opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands5
Sociaal Technische Vorming7
Techniek2
Wiskunde4