2 Mechanica-Elektriciteit-Hout

2 MEH 
Weektotaal34
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Godsdienst2
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding2
Muzische Opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Mechanica3
Elektriciteit3
Hout3
Wiskunde5