2 Moderne Wetenschappen

2 Mod 
Weektotaal32
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans4
Godsdienst2
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding2
Muzische Opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands5
Socio-Economische Initiatie2
Techniek2
Wiskunde5
Wetenschappelijk Werk3