2 Griek-Latijn

2 GL 
Weektotaal32
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Godsdienst2
Geschiedenis2
Grieks3
ICT1
Latijn 4
Lichamelijke Opvoeding2
Muzische Opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4