2 Beroepsvoorbereidend Leerjaar

2 BVL 
Weektotaal32
Frans2
Godsdienst2
Haarzorg toegepaste wetenschappen1
ICT1
Lichamelijke Opvoeding2
Maatschappelijke vorming 2
Muzische Opvoeding1
Natuurwetenschappen2
Nederlands3
Personenzorg2
Plastische Opvoeding2
Realisatietechnieken haarzorg 6
Techniek2
Wiskunde3
Zorg voor leef- en woonsituatie 2
Zorgvoeding 3