1B STEM Technieken

Brochure Sint-Catharinacollege techniek

Een mogelijke keuze binnen hetzelfde domein in het 2e jaar: 2B STEM-Technieken


1B STEM Technieken
Basisvorming
Beeld2
Godsdienst2
ICT1
Lichamelijke Opvoeding2
Maatschappelijke Vorming3
Moderne Vreemde Talen
– Engels1
– Frans2
Muziek1
Natuur en Ruimte2
Nederlands4
Sociale Vorming1
STEM Technieken3
Techniek4
Wiskunde4
Weektotaal32