1B Maatschappij & Welzijn

Brochure Sint-Catharinacollege Welzijn

Een mogelijke keuze binnen hetzelfde domein in het 2e jaar: 2B Maatschappij en Welzijn


1B Maatschappij & Welzijn
Basisvorming
Beeld2
Godsdienst2
ICT1
Lichamelijke Opvoeding2
Maatschappelijke Vorming3
Moderne Vreemde Talen
– Engels1
– Frans2
Maatschappij en Welzijn3
Muziek1
Natuur en Ruimte2
Nederlands4
Sociale Vorming1
Techniek4
Wiskunde4
Weektotaal32