1A Moderne Talen

Een mogelijke keuze binnen hetzelfde domein in het 2e jaar: 2A Moderne Talen & Wetenschappen

1A Moderne Talen 
Basisvorming
Aardrijkskunde2
Beeld1
Godsdienst2
Geschiedenis1
ICT1
Lichamelijke Opvoeding2
Mens & Samenleving2
Moderne Vreemde Talen
– Engels1
– Frans3
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Totaal basisvorming28
Keuzemodule:
Moderne Talen

2
Nog 1 module te kiezen:
Cultuur2
Sport+2
Toegepaste Wetenschappen2
Weektotaal32