1A Klassieke Talen

Een mogelijke keuze binnen hetzelfde domein in het 2e jaar:
2A Klassieke Talen: Griek-Latijn
2A Klassieke Talen: Latijn

1A Klassieke Talen 
Basisvorming
Aardrijkskunde2
Beeld1
Godsdienst2
Geschiedenis1
Lichamelijke Opvoeding2
Mens & Samenleving2
Moderne Vreemde Talen
– Engels1
– Frans3
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Totaal basisvorming27
Keuzemodule:
Klassieke Talen (ICT geïntegreerd)

5
Weektotaal32