1A Klassieke Talen

Voor wie taalvaardig en leergierig is, interesse heeft in cultuur en geschiedenis en een totaal nieuwe uitdaging zoekt op het vlak van leren en studeren.

Een mogelijke keuze binnen hetzelfde domein in het 2e jaar:
2A Klassieke Talen: Griek-Latijn
2A Klassieke Talen: Latijn

1A Klassieke Talen
Basisvorming
Aardrijkskunde2
Beeld1
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens & Samenleving2
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Totaal basisvorming27
Keuzemodule:
Klassieke Talen (ICT geïntegreerd)

5
Weektotaal32